Varovanja okolja

Domov / Varovanja okolja

Varovanje okolja

Miselnost

Pri MOBALPI je kvaliteta že dolga leta bistven del kulture podjetja, zato se je MOBALPA pridružila ozkemu krogu podjetij, ki imajo tako ISO 9001 certifikat za upravljanje in kvaliteto, kot tudi certifikat ISO 14001 za varovanje okolja.

Surovine

Mobalpa se je problema surovin lotila s kontrolo dobaviteljev lesa, vključujoč zagotovilu da iverne plošče ne vsebujejo težkih kovin ali halogeniziranih sestavin.
V isti smeri in za varnost vseh, podjetje uporablja samo lesne pelete in vezan les kakovosti standarda E1, ki zagotavlja manjšo vsebnost formaldehida.

Odpadki

Mobalpa želi tudi nadzor upravljanja z odpadki z zagotovitvijo, da se izločajo samo primerne vrste odpadkov.
Kot nadzor izpustov C.O.V. (hlapnih organskih spojin iz svoje dejavnosti in laka za barvanje), katerega rezultat je bil začetek obratovanja nove sežigalnice v letu 2005, z naložbo v višini 1,5 milijona evrov. Ne samo da se v zvezi s sproščanjem prahu izpolnjuje regulativne mejne vrednosti, ker je postopek strogo nadzorovan, dejansko stalno dosegamo spodnje priporočene mejne vrednosti.

Nevarne snovi

Mobalpa se pri shranjevanju nevarnih snovi poslužuje posebnih pladnjev za preprečevanje nenamernega onesnaževanja tal.
Tovarna obratuje v izjemnem naravnem okolju, zato je Mobalpa zelo občutljiva za nadzor svojih omrežij z odpadno in meteorno vodo, da se prepreči kakršno koli onesnaženje v bližini vodotokov. Enako velja za preprečevanje onesnaženja, ki nastanejo v primeru požara.

Prizadevanja

Znatno znižanje plastičnih odpadkov, predelave celic praznih baterij in tiskalniških tonerjev, in njihovo predajo strokovnim sektorjem, integracija naprav v krajino, rabo naravne razsvetljave, skladiščenje sekancev, s sodelovanjem ADEME CTBA in vzpostavitev poslovnega okolja, z zavezo, da klub članstvo Proforêts (WWF) za varstvo in gospodarjenje z gozdovi ...

Vsi ti napori so bili v letu 2005 priznani in poplačani s tem, ko je Mobalpa prejela 1. nagrado za podjetništvo in okolje s strani Ministrstva za ekologijo in trajnostni razvoj.